терминов: 92
страница 1 из 2
öbür
тот, другой / acel(a), acela, altul, celălalt, cealaltă, acelaşi; öbür dunnää тот свет, мир иной / lumea cealaltă, altă lume; öbürü а) тот, другой / altul; 6) черт, дьявол / drac, diavol, satană; biri geldi, öbürü gitti один пришел, другой ушел / unul a venit, altul a plecat.
öbǘrgünä
послезавтра / poimîine.
ödek
1) плата / plată, pensiune; 2) расплата / răsplată, recompensă.
ödeli
уплаченный, уплачено / plătit, achitat.
ödemää
платить / a plăti, a achita; borçları ödemää платить (выплачивать) долги / a plăti datoriile, a achita datoriile.
ödemäk
оплата / plată, remuneraţie, retribuire.
ödemeksiz
бесплатный, бесплатно / fără plată, gratis, gratuit.
ödenmää
быть оплаченным (уплаченным) / a fi plătit, a fi achitat, a fi retribuit, a fi remunerat.
ödenmiş
см. / v. ödeli.
ödeşmää
рассчитаться, расплатиться, расквитаться / a se scoti, a se achita, a plăti o datorie.
ödeşmak
1) взаимные расчеты decontări reciproce; 2) расплата, возмездие / răsplată, răzbunare, talion.
ödetmää
1) заставить уплатить / a pune să plătească; 2) заставить возместить убытки / а pune, a obliga să plătească dauna, a obliga să compenseze prejudiciile cauzate.
13ödül
ödül
подарок, приз / dar, cadou, prezent, premiu.
ödünç
заем, долг, ссуда / împrumut, datorie, credit; ödünç almaa взять в долг / a lua pe datorie; ödünç vermää одолжить, дать в долг / a împrumuta, a da pe datorie.
ökçä
1) пятка / călcîi, talpă; 2) каблук / toc (de gheată).
16öküz
öküz
вол / bou; bir çift öküz пара волов / о pereche de boi.
öküzçü
пастух, пасущий волов / văcar, cel ce paşte vitele, bouar.
18ölä
ölä
1) такой / aşa, asemenea, astfel; 2) так, таким образом / aşa, în felul acesta.
ölçmää
мерить, измерять, отмерять / a măsura, a hotărnici; on kerä ölç, bir kerä kes погов. десять раз отмерь, один раз отрежь / prov. de zece ori măsoară şi odată taie.
ölçü
мера, мерка / măsură; imää ölçǘylän знать меру в еде / a şti măsura la mîncare.
ölçüsüz
безмерный, чрезмерный; безмерно, чрезмерно / fără măsură, peste măsură, din cale afară de, excesiv, enorm.
öldürmää
убивать / a ucide, a omorî.
öldürücü
убийца / ucigaş, asasin.
öldürüm
убийство / ucidere, omor, asasinat.
ölecä
так, таким образом; итак / aşa, în felul acesta; aşadar, prin urmare, deci.
ölelíklän
таким образом / în felul acesta, în modul acesta.
ölmää
умирать / a muri, a deceda; ölmää birkimseyin aardına сохнуть по ком-либо / a duce dorul cuiva, a muri după cineva; üfkedän ölmää лопнуть от досады / a muri de ciudă; öldük gülmää мы умирали со смеху / noi muream de rîs, muream de rîs.
ölmäk
смерть / moarte, deces.
29ölü
ölü
мертвый; мертвец, покойник; труп / mort, decedat, răposat, defunct; cadavru; ölü ekmää поминальный обед / pomană; ölü eşään nalını aaramaa погов. искать подкову мертвого осла / prov. a căuta potcoava măgarului mort; düünnän ölü yolda kálmêêr посл. свадьба и похороны (букв. мертвец) на дороге не остаются (т.е. все идет своим чередом) / prov. nunta şi mmormîntarea (textual mortul) în drum nu rămîn; ölü demir чугун / fontă, schijă.
30ölüm
ölüm
смерть / moarte, deces; ölüm atindä в смертный час / în ora suprema; în ora morţii.
ölümnü
смертный / muritor.
ölümnük
саван; одежда, предназначенная для похорон / giulgiu; linţoliu.
ölümnülük
смертность / mortalitate.
ölümsüz
бессмертный / fără moarte, nemuritor.
35ömür
ömür
жизнь / viaţă; bän yärimä gül demäm: gülün ömürü az фольк. я не назову милую розой: жизнь розы коротка / fale. eu nu voi numi-o pe iubita mea trandafir, căci viaţa lui e scurtă.
36ön
ön
1) перед; передний / înainte; din faţă, în faţă; ön diş передний зуб / dinte tăietor, incisiv; ön dip передний борт, передок (телеги) / partea dinainte, partea dinainte a trăsurii; ön vermää а) поощрять, стимулировать, побуждать к чему-либо / а încuraja, a stimula; a îndemna; б) разрешать, позволять / a da voie, a permite.
37önem
önem
важность, значение / importanţă,însemnătate, semnificaţie, înţeles, sens.
önemli
см. / v. önemni.
önemni
важный / important.
önündä
перед кем-чем-либо / în faţa cuiva; evin önündä перед домом / în faţa casei; dinaintea casei; kapu önündä во дворе, перед крыльцом / în curte, înaintea pridvorului.
önündän
спереди / din faţă.
42öncü
öncü
вожак, передовик; передовой / căpetenie, călăuză, şef, fruntaş, înaintaş; de frunte, de avangardă; öncü tehnológiyalar передовые технологии / tehnologii avansate.
önderci
руководитель / conducător, şef.
önderlemää
руководить / a conduce, a cîrmui.
önderlik
руководство; руководящий / conducere; conducător, călăuzitor; önderlik órgannarı руководящие органы / organele de conducere; önderlik etmää руководить / a conduce, a cîrmui.
öpmää
целовать / a săruta, a pupa.
öpmäk
поцелуй / sărut, pup.
öptürmää
заставить (велеть, дать), поцеловать / a pune să sărute, a obliga (a impune) să sărute.
öpüş
поцелуй / sărut, pup.
öpüşmää
целоваться / a se săruta, a se pupa.